Word Press web sajt mi je uhakovan? – Šta raditi

Često sam imao prilike da vidim uhakovan Word Press web sajt. Pojedini moji web sajtovi koje sam izradio su bili uhakovani. Pre neku godinu jedan moj programer je koristio krekovan plugin za WP, prošli su nam na server i uništili 7 sajtova od kojih za 3 nisam imao...